Professors University of Groningen - Museum of the University - Library of the University of Groningen
 
Current section:

Menu

Section menu:
 

Jacobus Alting, 1618-1679

Persoonsgegevens hoogleraar
Surname Alting
First names and prefix(es) Jacobus
Geslacht Man
Date of birth 27 september 1618
Birth place Heidelberg, Duitsland
Date of death 20 augustus 1679
Titel(s) prof.
dr.
DAI 069912955    Search with Google    
 


Promotie(s)
Datum promotie 21 oktober 1645
Universiteit promotie RUG
Plaats promotie Groningen
Graad dr. Philosophie
 
Datum promotie 2 mei 1667
Universiteit promotie RUG
Plaats promotie Groningen
Graad dr. Theologie
 
Benoeming(en)
Functie Hoogleraar
Datum benoeming 20 januari 1643
Periode 1643-1679
Discipline Godgeleerdheid
Leeropdracht Oostersche talen
Datum inaugurele rede 20 januari 1643
Titel inaugurele rede Scholarum et academicorum Hebraearum historiam exhibens
 
Functie Hoogleraar
Datum benoeming 2 mei 1667
Periode 1667-1679
Discipline Godgeleerdheid
Leeropdracht Exegese Oude Testament
Titel inaugurele rede Oratio de ornatu Capitis Summi apud Hebraeos Pontificis
 
Functie Hoogleraar
Datum benoeming 1673
Periode 1673-1679
Discipline Godgeleerdheid
Leeropdracht Godgeleerdheid
 
Rector Magnificus
Periode rector 1668-1669
 
Periode rector 1676-1677
 
Overige informatie
Date 1647
Information In 1647 werd Alting aangesteld als Academieprediker
 
Literatuur
Biografisch Portaal http://www.biografischportaal.nl/persoon/93128711
DBNL http://dbnl.nl/auteurs/auteur.php?id=alti013
Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Alting
Literatuur
W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.29

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p.163
(p. 65)

Jacobus Alting, een bijbelsch godgeleerde uit het midden der 17de eeuw / door Petrus Hendrik Roessingh
 
Schilderij
Kunstenaar
Surname
Hier komt informatie uit Album Promotorum

 
To top