Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Beste bezoeker, op dit moment werken we aan actualisering van de Catalogus Professorum. Daardoor is niet alle data correct en volledig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De Catalogus Professorum Academiae Groninganae bevat gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, het jaar van oprichting, aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest. Voor zover mogelijk zijn de hoogleraren voorzien van een portret, afkomstig uit de portretten verzameling van de Rijksuniversiteit Groningen en aangevuld met ander beeldmateriaal.
De catalogus werd ontwikkeld ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Universiteit, op 23 augustus 2014.