Henricus Eyssonius (1620-1690)

Algemeen

Eyssonius
Henricus
Man
05-08-1620
Groningen
25-08-1690
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Ontleedkunde, Interne geneeskunde. Van 1664-'67 ook Natuurkunde
1660-1690
01-01-1690
Overleden
Buitengewoon hoogleraar
Anatomie
1654-1660
Vd Aa geeft aanvang dienstverband 1658
01-01-1660

Promoties

Groningen
De apoplexia
Groningae : typis Johannis Cöllen
Geneeskunde
Groningen
De causis symptomatum ventriculi
Groningae : typis Johannis Cöllen
Geneeskunde
Groningen
De concursu justitiae & misericordiae
Groningae : typis Johannis Sas
Godgeleerdheid
Groningen
De ventriculo humano
Geneeskunde
vóór 28 mei 1643 (nog onder Henricus Welman)

Rector Magnificus

1666-1667
1670-1671
1678-1679
1686-1687

Literatuur

Plausus academicus consecratus honori ... Henrici Eyssonii, Groningani ... - Groningæ, typis Johannis Cöllen ..., 1649.- [8] p

Gedenkboek van Stad en Lande / Heino Hermannus Brucherus. - Te Groningen : bij Nicolaas Veenkamp en Zoon, 1792. - P. 330

Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de Noordelijke Nederlanden, tot aan het begin der negentiende eeuw / A. van der Boon. - Utrecht : C. van der Post Jr., 1851. - P. 13, 71, 75-76

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864. - P. 38