Willem Lodewijk van Helten (1849-1917)

Algemeen

Helten
Willem Lodewijk, van
Man
30-08-1849
Hedel
17-03-1917
Den Haag
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde, Middelnederlands. Tot 1889: beginselen van het Sanskrit
Koninklijk Besluit
1882-1911
30-11-1882
Bijdrage tot een pragmatische geschiedenis der vaderlandsche taalstudie in Nederland
18-09-1911
Afscheid

Promoties

Leiden
Proeven van woordverklaring
Dunk
Letteren

Rector Magnificus

18-09-1894
Over de factoren van de begripswijzigingen der woorden
1893-1894

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1882-1883, p. 40

Onze hoogleeraren : portretten en biografie├źn. - Rotterdam,1898, p. 121 [portret]

B. S(ijmons) in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1916-1917, p. 43-50

A. Kluyver in: Groningsche studenten almanak, 1918, p. 57-62

100 jaar Nederlandse philologie : M. de Vries en zijn school / door G Karsten. - Leiden, 1949, p. 80/81 [portret]; p. 174-181

Groningsche studenten almanak, 1894 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 132]

Overige

21-04-1894
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Eervol ontslag, op eigen verzoek wegens ziekte