Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-057
Ja
68 x 54,5 cm
doek
olieverf
rechtsonder: J de Haes Gram
In 1922 geschonken door Mr. W.M. van Helten, zoon van de voorgestelde, naar de wens van zijn overleden moeder.
Senaatskamer.
Postuum naar een foto door Friedrich Julius von Kolkow, opgenomen in de <cursief> Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1894. <cursief>

Willem Lodewijk van Helten (1849-1917)

Algemeen

Helten
Willem Lodewijk, van
Man
30-08-1849
Hedel
17-03-1917
Den Haag
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde, Middelnederlands. Tot 1889: beginselen van het Sanskrit
Koninklijk Besluit
1882-1911
30-11-1882
Bijdrage tot een pragmatische geschiedenis der vaderlandsche taalstudie in Nederland
18-09-1911
Afscheid

Promoties

Leiden
Proeven van woordverklaring
Dunk
Letteren

Rector Magnificus

18-09-1894
Over de factoren van de begripswijzigingen der woorden
1893-1894

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1882-1883, p. 40

Onze hoogleeraren : portretten en biografie├źn. - Rotterdam,1898, p. 121 [portret]

B. S(ijmons) in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1916-1917, p. 43-50

A. Kluyver in: Groningsche studenten almanak, 1918, p. 57-62

100 jaar Nederlandse philologie : M. de Vries en zijn school / door G Karsten. - Leiden, 1949, p. 80/81 [portret]; p. 174-181

Groningsche studenten almanak, 1894 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 132]

Overige

21-04-1894
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Eervol ontslag, op eigen verzoek wegens ziekte