Jacobus Cornelis Kapteyn (1851-1922)

Hoogleraar in de astronomie, deed baanbrekend onderzoek voor het in kaart brengen van het Melkwegstelsel.

Algemeen

Kapteyn
Jacobus Cornelis
Man
19-01-1851
Barneveld
18-06-1922
Amsterdam

Benoemingen

Hoogleraar
Sterrenkunde, waarschijnlijkheidsrekening, mechanica
Koninklijk Besluit
1878-1921
20-02-1878
De jaarlijksche parallaxis der vaste sterren
19-09-1921
Emeritaat

Promoties

06-24-1875
Utrecht
Onderzoek der trillende platte vliezen
Barneveld, 1875
Doct. wis-nat.

Rector Magnificus

15-09-1891
De beteekenis der photographie voor de studie van de hoogere deelen des hemels
1890-1891

Eredoctoraten

Pretoria, Zuid-Afrika
University of the Cape of Good Hope
Doct. of Science
Cambridge, Verenigde Staten
Harvard University
Doct. of Science
Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
University of Edinburgh
Doct. of Law

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1921-1922, p. 34-35 èn p. 49-51 [P.J.v.R(hijn)]
- W.G.Perdok in : Universitas Groningana, 1914-1964 : gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen.... Groningen, 1964 I, p. 176-183. Portr.
- J.C.Kapteyn : zijn leven en werken / door H. Hertzsprung-Kapteyn. - Groningen, 1928. Portr.
- Nieuwe Groninger encyclopedie. Groningen, 1999 dl 2, p. 426-429, portr.
- Astronomers of to-day and their work / by Hector Macpherson. London, 1905. p. 185-191.
- A.C.D. Crommelin in : Nature : a weekly illustrated journal of science (London)110(1922) p. 48-49
- “Kapteyn-nummer” in : Hemel en dampkring 20(1922) no.4, front. : portr. - p. 108-110 : bibliogr. - p. 111: onderscheidingen
- C.Easton in : Hemel en dampkring 20(1922) p. 112-117 en p.151-164. portr.
- C.Easton in : Haagsch maandblad ('s Gravenhage) 2(1924), no. 2, p. 315-323
- A.S.Eddington in : The Observatory : a monthly review of astronomy (London) 45(1922) p. 261-265
- A.S.E(ddington) in : Proceedings of the Royal Society of London (London), Sect. A, 102(1923) p. XXIX - XXXV
- C.H.Hins in : Revue generale des sciences pures et appliquees (Paris) 33(1922) p. 449-450
- J.Huizinga in : De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam)86(1922), no. 3, p. 130-133
- J.J(ackson) in : Monthly notices of the Royal astronomical society (London) 83(1923) p. 250-255
- H.Kobold in : Astronomische Nachrichten (Leipzig) 216(1922) Nr. 5170, p. 143-144
- A.Pannekoek in : Die Naturwissenschaften : Organ der Max-Planck Gesellschaft....(Berlin) 10(1922) Heft 45, p. 967-980
- A.Pannekoek in : Wetenschappelijke bladen : eene bloemlezing 1923, dl. 1, p. 257-295
- P.J. van Rhijn in : Popular astronomy : a review of astronomy and allied sciences (Northfield, Minn.) 30(1922), p. 628-632. portr.
- P.J. van Rhijn in : Onze eeuw : maanschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst (Haarlem) 22(1922) no. 4, p. 59-64
- P.J. van Rhijn <item> in : Groningsche volksalmanak 1925, p. 107-114. portr.
- Frederick H.Seares in : Pubications of thel Astronomical Society of the Pacific (San Francisco) 34(1922), no. 201, p. 233-253. portr.
- W. de Sitter in : De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen 85 )Amsterdam) (1921), no. 3, p. 128-144
- W. de Sitter in : Hemel en dampkring : orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor weer- en sterrenkunde (Den Haag) 20(1922) p. 98-108
- W. de Sitter in : Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft (Leipzig) 58(1923) p. 162-184; p. 184-189 : bibliogr., front : portr
- F.A.F.C Went in : Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam) <gew vergad natuurk 31(1922) p. 284-287
- Elis Strömgren in : Nordisk astronomisk tidsskrift (Kobenhavn) 3(1922) p. 123-124. portr.
- Makers of astronomy / by Hector Macpherson. Oxford, 1933. p.221-226, portr. (p. 106)
- Grote Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen / G.C. Gerrits. - Leiden, 1948, p. 335-352. portr.
- J.H.Oort in : Hemel en dampkring : orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor weer- en sterrenkunde (Den Haag) 49(1951) p. 1-4. portr.
- PP 1986, no. 54, p. 10-13
- A.Blaauw in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J. Charite, dl II, p. 286-289
- A.Blaauw in : Dictionary of scientific biography. New York, 1970-1990 VII, 1973, p. 235-240
- E.Dekker in : Zenit : populair wetenschappelijk maandblad over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart....(Utrecht) 5(1978), no. 12, p. 448-453. portr.
- E.Dekker in : Intermediair : informatie voor leidinggevende functionarissen (Amsterdam) 16(1980), 3 okt., p. 25-35. portr.
- E.Dekker in : Sterrenkijken bekeken : sterrenkunde aan de Groningse universiteit vanaf 1614 / A.Blaauw….[et al.] [Groningen] 1983, p. 31-41. portr., ill.
- E.Dekker <item> in : Van Stevin tot Lorenz : Portretten van achttien Nederlandse natuurwetenschappers / onder red. van A.J.Kox. Amsterdam, 1990, p. 181-198
- Joseph S.Tenn in : Mercury : the journal of the Astronomical Society of the Pacific (San Francisco) 20(1991) no. 5, p. 145-147, 159. portr.
- The life and works of J.C.Kapteyn / Henrietta Hertzsprung-Kapteyn; an annotated transl. with pref. and introd. by E.Robert Paul. Dordrecht, 1993
- E.Robert Paul in : History of astronomy : an encyclopedia. New York, 1997. p. 293-294
- A(lbert) v(an) H(elden) in : A History of science in the Netherlands : survey, themes and reference / ed. by Klaas van Berkel, Albert van Helden, Lodewijk Palm. Leiden, 1999 p. 495-497. bibliogr.
- The legacy of J.C.Kapteyn : studies on Kapteyn and the development of modern astronomy [ed.] by P.C. van der Kruit and K. van Berkel. - Dordrecht, 2000. (Astrophysics and space science library; no. 246) Ill., portr.
- Groningse studenten almanak 1891, front.: portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw.... Groninge, 1978 4. no. 133
- Onze hoogleeraren : portretten en biografieen. Rotterdam, 1898 p. 127, portr.

Overige

16-01-1896
Openbare les gehouden bij de opening van het Sterrenkundig Laboratorium te Groningen
09-05-1888
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Eervol ontslag