Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-067
Ja
67,5 x 53 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: Jan Veth 1921
1921
In 1921 bij Kapteyns afscheid als hoogleraar door vrienden en leerlingen aan de universiteit geschonken.
Senaatskamer.
Veth had al in 1918 twee portretten van Kapteyn geschilderd, waarvan er hem één bij zijn 40-jarig jubileum als hoogleraar werd aangeboden. Het andere portret waarop hij is voorgesteld zittend achter zijn schrijftafel is in 1961 aan de Groningse Universiteit geschonken door zijn kleinkinderen en geplaatst in het Kapteynlaboratorium.
J. Huizinga, <cursief> Leven en werk van Jan Veth <cursief> (Haarlem 1927) 83-84.

Jacobus Cornelis Kapteyn (1851-1922)

Hoogleraar in de astronomie, deed baanbrekend onderzoek voor het in kaart brengen van het Melkwegstelsel.

Algemeen

Kapteyn
Jacobus Cornelis
Man
19-01-1851
Barneveld
18-06-1922
Amsterdam

Benoemingen

Hoogleraar
Sterrenkunde, waarschijnlijkheidsrekening, mechanica
Koninklijk Besluit
1878-1921
20-02-1878
De jaarlijksche parallaxis der vaste sterren
19-09-1921
Emeritaat

Promoties

06-24-1875
Utrecht
Onderzoek der trillende platte vliezen
Barneveld, 1875
Doct. wis-nat.

Rector Magnificus

15-09-1891
De beteekenis der photographie voor de studie van de hoogere deelen des hemels
1890-1891

Eredoctoraten

Pretoria, Zuid-Afrika
University of the Cape of Good Hope
Doct. of Science
Cambridge, Verenigde Staten
Harvard University
Doct. of Science
Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
University of Edinburgh
Doct. of Law

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1921-1922, p. 34-35 èn p. 49-51 [P.J.v.R(hijn)]
- W.G.Perdok in : Universitas Groningana, 1914-1964 : gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen.... Groningen, 1964 I, p. 176-183. Portr.
- J.C.Kapteyn : zijn leven en werken / door H. Hertzsprung-Kapteyn. - Groningen, 1928. Portr.
- Nieuwe Groninger encyclopedie. Groningen, 1999 dl 2, p. 426-429, portr.
- Astronomers of to-day and their work / by Hector Macpherson. London, 1905. p. 185-191.
- A.C.D. Crommelin in : Nature : a weekly illustrated journal of science (London)110(1922) p. 48-49
- “Kapteyn-nummer” in : Hemel en dampkring 20(1922) no.4, front. : portr. - p. 108-110 : bibliogr. - p. 111: onderscheidingen
- C.Easton in : Hemel en dampkring 20(1922) p. 112-117 en p.151-164. portr.
- C.Easton in : Haagsch maandblad ('s Gravenhage) 2(1924), no. 2, p. 315-323
- A.S.Eddington in : The Observatory : a monthly review of astronomy (London) 45(1922) p. 261-265
- A.S.E(ddington) in : Proceedings of the Royal Society of London (London), Sect. A, 102(1923) p. XXIX - XXXV
- C.H.Hins in : Revue generale des sciences pures et appliquees (Paris) 33(1922) p. 449-450
- J.Huizinga in : De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam)86(1922), no. 3, p. 130-133
- J.J(ackson) in : Monthly notices of the Royal astronomical society (London) 83(1923) p. 250-255
- H.Kobold in : Astronomische Nachrichten (Leipzig) 216(1922) Nr. 5170, p. 143-144
- A.Pannekoek in : Die Naturwissenschaften : Organ der Max-Planck Gesellschaft....(Berlin) 10(1922) Heft 45, p. 967-980
- A.Pannekoek in : Wetenschappelijke bladen : eene bloemlezing 1923, dl. 1, p. 257-295
- P.J. van Rhijn in : Popular astronomy : a review of astronomy and allied sciences (Northfield, Minn.) 30(1922), p. 628-632. portr.
- P.J. van Rhijn in : Onze eeuw : maanschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst (Haarlem) 22(1922) no. 4, p. 59-64
- P.J. van Rhijn <item> in : Groningsche volksalmanak 1925, p. 107-114. portr.
- Frederick H.Seares in : Pubications of thel Astronomical Society of the Pacific (San Francisco) 34(1922), no. 201, p. 233-253. portr.
- W. de Sitter in : De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen 85 )Amsterdam) (1921), no. 3, p. 128-144
- W. de Sitter in : Hemel en dampkring : orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor weer- en sterrenkunde (Den Haag) 20(1922) p. 98-108
- W. de Sitter in : Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft (Leipzig) 58(1923) p. 162-184; p. 184-189 : bibliogr., front : portr
- F.A.F.C Went in : Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam) <gew vergad natuurk 31(1922) p. 284-287
- Elis Strömgren in : Nordisk astronomisk tidsskrift (Kobenhavn) 3(1922) p. 123-124. portr.
- Makers of astronomy / by Hector Macpherson. Oxford, 1933. p.221-226, portr. (p. 106)
- Grote Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen / G.C. Gerrits. - Leiden, 1948, p. 335-352. portr.
- J.H.Oort in : Hemel en dampkring : orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor weer- en sterrenkunde (Den Haag) 49(1951) p. 1-4. portr.
- PP 1986, no. 54, p. 10-13
- A.Blaauw in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J. Charite, dl II, p. 286-289
- A.Blaauw in : Dictionary of scientific biography. New York, 1970-1990 VII, 1973, p. 235-240
- E.Dekker in : Zenit : populair wetenschappelijk maandblad over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart....(Utrecht) 5(1978), no. 12, p. 448-453. portr.
- E.Dekker in : Intermediair : informatie voor leidinggevende functionarissen (Amsterdam) 16(1980), 3 okt., p. 25-35. portr.
- E.Dekker in : Sterrenkijken bekeken : sterrenkunde aan de Groningse universiteit vanaf 1614 / A.Blaauw….[et al.] [Groningen] 1983, p. 31-41. portr., ill.
- E.Dekker <item> in : Van Stevin tot Lorenz : Portretten van achttien Nederlandse natuurwetenschappers / onder red. van A.J.Kox. Amsterdam, 1990, p. 181-198
- Joseph S.Tenn in : Mercury : the journal of the Astronomical Society of the Pacific (San Francisco) 20(1991) no. 5, p. 145-147, 159. portr.
- The life and works of J.C.Kapteyn / Henrietta Hertzsprung-Kapteyn; an annotated transl. with pref. and introd. by E.Robert Paul. Dordrecht, 1993
- E.Robert Paul in : History of astronomy : an encyclopedia. New York, 1997. p. 293-294
- A(lbert) v(an) H(elden) in : A History of science in the Netherlands : survey, themes and reference / ed. by Klaas van Berkel, Albert van Helden, Lodewijk Palm. Leiden, 1999 p. 495-497. bibliogr.
- The legacy of J.C.Kapteyn : studies on Kapteyn and the development of modern astronomy [ed.] by P.C. van der Kruit and K. van Berkel. - Dordrecht, 2000. (Astrophysics and space science library; no. 246) Ill., portr.
- Groningse studenten almanak 1891, front.: portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw.... Groninge, 1978 4. no. 133
- Onze hoogleeraren : portretten en biografieen. Rotterdam, 1898 p. 127, portr.

Overige

16-01-1896
Openbare les gehouden bij de opening van het Sterrenkundig Laboratorium te Groningen
09-05-1888
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Eervol ontslag