Johannes Freytag (1581-1641)

Algemeen

Freytag
Johannes
Man
31-10-1581
Wesel
08-02-1641
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Geneeskunde
1631-1641

Promoties

Helmstadt
Geneeskunde

Rector Magnificus

162-1633
1639-1640

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.21-22

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p.117-124 (p.49-52)