Johan Frederik Eijkman (1851-1915)

Algemeen

Eijkman
Johan Frederik
Man
19-01-1851
Nijkerk
01-07-1915
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Artsenijbereidkunde, toxicologie. Na 2 juni 1906: Scheikunde
Koninklijk Besluit
1897-1915
09-12-1897
De roeping der pharmacie

Literatuur

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam,1898, p. 355 [Portret]

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1914-1915, p. 40-43

A.F.Holleman in: Recueil des travaux chimiques des Pays Bas (et de la Belgique) (Leiden), 35 (1915), p. 365-420 [Portret]

A.F.Holleman in: Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem), 41 (1915), p. 561-563 [Portret]

A.F.Holleman in: Groningsche studenten almanak, 1916, p. 57-64

H.S. van Klooster in: Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische
Vereeniging (Amsterdam), 12 (1915), p. 880-890 [Portret]

W.P. Jorissen in: Chemisch weekblad, 16 (1919), p. 957-959

L.Th. Reicher in: Chemisch weekblad, 16 (1919), p. 951-956

P. van der Wielen in: Pharmaceutisch weekblad (Amsterdam), 52 (1915), p. 993-996

Ch. M. van Deventer in: Vragen van den dag : maandschrift voor Nederland en de koloniën (Amsterdam), 32 (1917) p. 207-219

Historische studiën : bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden ... / F.M.Jaeger. - Groningen, 1919, p. 226-227 [portret]; p. 252-254

H.S. van Klooster in: Journal of chemical education (Easton, PA), 28 (1951), p. 616-618

Pharmaciae Groninganae Sacrum : publicatie ter gelegenheid van de officiële opening der Farmaceutische Laboratoria van de Rijksuniversiteit te Groningen op 12 november 1964. - Groningen, 1964, p. 16-17 [Foto]

Four Dutch pharmacists in Japan, 1869-1885 / Jan Willem Verburgt. - [S.l., 1991], p. 72-94 [Portret]

Scheikunde aan de Groningse universiteit 1696 – 1946 / Ulco Kooystra. Groningen, 1996, 51-53 [Portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978 [No. 134]