Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

Nee

Jacobus de Rhoer (1722-1813)

Algemeen

Rhoer
Jacobus, de
Man
01-01-1722
Angeren
12-12-1813
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Latijn en Grieks (tot 1780)Vanaf 1780 : Algemene en vaderlandse geschiedenis en vaderlandse oudheden.
1768-1804
22-04-1768
Oratio de eruditione humana minus perfecta

Promoties

Utrecht
Dissertatio de Sancti Paulli ad insulam Melitam naufragio
Theologie

Rector Magnificus

Oratio de lingua Christi vernacula
1774-1775
Oratio de commodis et incommodis militiae statae et mercenariae
1790-1791

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.91

Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen], p. 53-62

Overige

1784
De Rhoer verzocht, als eerste, om colleges, in de "Statistica Neerlandica", in het Nederlands in plaats van het Latijn te mogen geven. Dat werd geweigerd.