Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-080
Ja
57,8 x 45 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: T.G.M.v.H. Tromp 1912
1912
In 1965 geschonken door Mr. W.C. Mees.
Senaatskamer.
Een door Jan Veth vervaardigd portret, werd in 1918 ter gelegenheid van Moll's emiritaat aan hem aangeboden. Dit portret bevindt zich in de collectie van het Universiteitsmuseum.

Jan Willem Moll (1851-1933)

Algemeen

Moll
Jan Willem
Man
03-06-1851
Amsterdam
24-09-1933
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Plantkunde
Koninklijk Besluit
1890-1917
20-09-1890
De invloed van Darwin’s afstammingsleer op de botanie
Buitengewoon hoogleraar
Plantenfysiologie
Koninklijk Besluit
1917-1921
Treedt af als gewoon hoogleraar vanwege een verminderd gezichtsvermogen, en wordt opnieuw benoemd tot buitengewoon hoogleraar
30-09-1921
Emeritaat

Promoties

06-13-1876
Leiden
De invloed van celdeeling en celstrekking op den groei
Utrecht, 1876
Doct. wis-nat.

Rector Magnificus

19-09-1910
De idee der universiteit in haar toekomstige ontwikkeling
1909-1910

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1890-1891, p. 34
- J. van der Hoeve in: Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam) 42(1933) p. 93-95
- J.C.S.(choute) in: Jaarboek der Rijksuniversitei te Groningen 1934, p. 71-72
- J.C.S.(choute) in: Groningsche volksalmanak 1934, p. 199-203, portr.
- J.C.S.(choute) in: Nederlandsch kruidkundig archief : verslagen....Nederlandsche Botanische Vereeniging (Leyden) 44 ( 1934), p. 106-109, portr.
- J.C.S.(choute) in: Vakblad voor biologen (Hilversum) 15 (1933/34) no. 3, p. 47-48
- J.C.S.(choute) in: Groningsche studenten almanak 1934, p. 113-114
- ( P. van der Wielen) in: Pharmaceutisch weekblad (Amsterdam) 70 (1933) p. 1047-1050
- (W.H.) A(risz) in: Der Clercke Cronike : algemeen Groningsch studentenweekblad.... (Groningen) 10 (1933) no. 2, p. 11
- Nieuwsblad van het Noorden (Groningen), 26 sep. 1933, p.5, portr
- Provinciale Groninger Courant, 25 sep. 1933, p. 2, kol. 3
- In en om een botanische tuin : Hortus Groninganus, 1626 – 1966 / Ch. Henriëtte Andreas. - Groningen, 1976 p. 169-178
- Groningsche studenten almanak 1910, portr (front.)
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978, no. 136

Overige

22-04-1899
“Onze laboratoria en de wetenschap”. Rede bij de opening van het Botanisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Groningen
01-05-1889
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen