Paulus Hulsius (1653-1712)

Algemeen

Hulsius
Paulus
Man
25-12-1653
Breda
14-10-1712
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid
1690-1712
15-09-1691
De modestia Theologi

Promoties

06-26-1691
Leiden
Theologie

Rector Magnificus

1696-1697
1704-1705

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 52