Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-050
Ja
71 x 56,6 cm.
doek
olieverf
I
linksonder: HHKO (in monogram) 1922
1922
In 1937 geschonken door de weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.

Herman Haga (1852-1936)

Algemeen

Haga
Herman
Man
24-01-1852
Oldeboorn
11-09-1936
Zeist

Benoemingen

Hoogleraar
Natuurkunde, meteorologie
Koninklijk Besluit
1886-1922
24-09-1886
De continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkunde
18-09-1922
Emeritaat

Promoties

06-28-1876
Leiden
Over de absorptie van stralende warmte door waterdamp
Leiden, 1876
Doct. wis-nat.

Rector Magnificus

17-09-1900
De ontwikkeling der natuurkunde in de 19e eeuw
1899-1900

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1886-1887, p. 43 en 1921-1922, p. 36

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam, 1898, p. 115 [portret]

F.M.J(aeger) in: item, 1936, p. 51-52

Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam), 45 (1936), p. 71-72

P.T(erpstra) in: Groningsche studenten almanak, 1937, p. 121-122

Door het menschelijke vleesch heen : 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895-1995 / red. A. de Knecht van Eekelen. - Rotterdam, 1995, p. 307-308 [portret]

Groningsche studenten almanak, 1900 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978 [no. 137]

Overige

02-05-1896
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Emeritaat