Johannes Epinus Huninga (1583-1639)

Algemeen

Huninga
Johannes Epinus
Man
01-01-1583
Oostwold
09-07-1639
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
RechtsgeleerdheidPhilosphiaEthicaPoliticaOeconomica
1614-1615
23-08-1614
Orationes ad inaugurationem academiæ illustrium ordinum Groningæ & Omlandiæ, / habitæ ab Hermanno Ravenspergero Doctore & Professore theologo, et Ioh. Hvninga
Hoogleraar
Rechtsgeleerdheid
1615-1626

Promoties

Groningen
Themata nonnulla de usufructu in iure controversa

Rector Magnificus

1619- 1620

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p.9

Effigies et Vitae Professorum Academiae Groningae et Omlandiae. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1968. - P. 29; 70 e.v.