Barend Sijmons (1853-1935)

Algemeen

Sijmons
Barend
Man
18-11-1853
Rotterdam
28-03-1935
Groningen

Overige links

Benoemingen

Privaatdocent
27-09-1878
Over de wetenschappelijke beoefening der moderne talen
Hoogduitse- en Engelse taal- en letterkunde
1878-....
Hoogleraar
De vergelijkende Indo-germaanse taalwetenschap in het algemeen, en de Germaanse in het bijzonder, Sanskriet, Hoogduitse taal- en letterkunde
Koninklijk Besluit
1881-1924
28-03-1881
Jacob Grimm, de schepper der historische spraakkunst
21 februari 1924: K.B.: eervol ontslag
15-09-1924
Emeritaat

Promoties

Leipzig
Untersuchungen über die sogenannte Völsunga Saga
Halle, 1876
Doct. filos.

Rector Magnificus

20-09-1892
De ontwikkelingsgang der Germaansche mythologie
1891-1892

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1880/1881, p. 34

- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam, 1898, p. 153. portr.

- M.Schönfeld in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1934/35, p.229-235

- J.M.N.K(apteyn) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1935, p. 49-52

- Idem in : Groningsche studenten almanak, 1936, p. 118-120

- Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, p. 192-199; p. 208 : portr.

- 75 jaar Vereniging/Stichting voor Pedagogisch Onderwijs : gedenkboek SPO / J.Vermoolen. - Groningen, 1994. p. 29 : portr.

- Henk Harbers in : Internationales Germanistenlexicon 1800-1950 / hrsg. und eingel. von Christoph König.... Berlin, 2003
III, p. 1733-1734

- “Werk maakt het bestaan dragelijk” : Barend Sijmons (1853-1935) / Inge de Wilde. - Groningen, 2007. portr., kar., bbg. : p. 57-60

- Groningsche studenten almanak, 1892 front. : portr.

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 138

Overige

06-05-1885
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen