Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-141
Ja
70 x 56,5 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: F.v.Wolde ‘14
1914
In 1914 geschonken door oud-leerlingen en vrienden.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd naar een foto door Friedrich Julius van Kolkow. Een geheel ander portret, geschilderd door Floris Arntzenius bevindt zich in de verzameling van de Rijksuniversiteit Leiden.
<cursief>Groningsche Studenten Almanak voor het jaar 1898. Icones Leidenes nr. 319. <cursief>

Gerrit Wildeboer (1855-1911)

Algemeen

Wildeboer
Gerrit
Man
09-09-1855
Amsterdam
04-09-1911
Leiden
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Israëlitische letterkunde, uitlegging van het Oude Testament en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst
1884-1907
23-09-1884
De profetie onder Israël in hare grondbeteekenis voor christendom en theologie
08-05-1907
Afscheid

Promoties

12-14-1880
Leiden
De waarde der Syrische evangeliën, door Cureton ontdekt en uitgegeven
Leiden : Brill, 1880
Doctoraat Theologie

Rector Magnificus

20-09-1898
Jahvedienst en volksreligie in Israël
1897-1898

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1884/85, p. 40

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam,1898, p. 155. portr.

F.E. Daubanton en C.H. van Rhijn in: Theologische studien (Utrecht), 29 (1911), p. 385-387

L.H.K. Bleeker in: Theologische studien (Utrecht), 30 (1912), p. 81-96, met bibliogr.

F.M.Th. Böhl in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (Giessen), 32 (1912) p. 69-73, met bibliogr.

(D.) v(an) P(opta) in: De schatkamer : maandschrift voor den heiligen dienst (Amsterdam), 5 (1911), p. 207-208

P.D. Chantepie de la Saussaye in: Almanak van het Leidsch studenten corps, 98 (1912), p. 303-305, met portr.

F. Pijper in: Leids(ch) jaarboekje = Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland, 9 (1912) [met portr.]

J. Domela Nieuwenhuis in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1916/17, p. 12-33

H.A. Brongers in: Christelijke encyclopedie. - ongew. herdruk van de 2e dr. - Kampen, 1977, VI, p. 629

C.Houtman in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-..., IV, p. 450-453

Die etiese ou-testamentici in Nederland tussen 1870 en 1914 / James Alfred Loader. - [S.l.], 1984. - p. 91-135, met portr.
Diss. Univ Suid-Afrika.

J.A. Loader in: Studies in the succession narrative : OTSWA 27 (1984) and OTSWA 28 (1985) : Old Testament essays / edit. W.C. van Wyk. - Pretoria, 1986. p. 148-166

Groningsche studenten almanak, 1898, portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw … - Groningen, 1978, no. 140

Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden ... - Leiden, 1973, no. 319

Overige

1907-1911 Hoogleraar Leiden
09-05-1898
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Benoeming tot hoogleraar te Leiden (1907-1911)