Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Johannes Henricus Antonius (Jan) Lokin (1945)

Algemeen

Lokin
Johannes Henricus Antonius (Jan)
Man
1945
prof. dr. mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht en zijn geschiedenis
1977-2009
20-06-1978
Rechtenonderwijs en rechtspraktijk in de zesde eeuw na Christus
2005: benoemd op de H.J. Scheltema leerstoel
01-12-2009
Emeritaat
25 januari 2010
Hoogleraar honorair
Rechtsgeschiedenis
2011-

Promoties

07-05-1973
Rijksuniversiteit Groningen
Groningen
Enige beschouwingen omtrent de grond der dwalingsregeling bij verbintenisscheppende overeenkomsten
Hakkert
Rechtsgeleerdheid

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1978 blz 49-50

Broerstraat 5, oktober 1993 blz 6-7

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2005/persberichten/096_05

Overige

2008- Hoogleraar Utrecht
2002
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen