Rutger Adolf Reddingius (1857-1923)

Algemeen

Reddingius
Rutger Adolf
Man
20-08-1857
Ten Boer
26-09-1923
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Ziektekunde en ziektekundige ontleedkunde.Periode 1914-1921 ook: Huid- en geslachtsziekten
Koninklijk Besluit
1894-1923
03-02-1894
Over het ziektebegrip
1 augustus 1913 (K.B.): uitbreiding leeropdracht

Promoties

12-16-1882
Groningen
Ophthalmologisch onderzoek van de kweekelingen aan het Instituut voor Doofstommen te Groningen
Groningen, 1882
Doct. geneesk.

Rector Magnificus

18-09-1911
De betrekking tusschen theorie en therapie in de geneeskunde
1910-1911

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1893-1894, p. 35

- G.C.N(ijhoff) in : item 1923-1924, p. 45-47

- C.W.G.Mieremet in : Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 67 (1923), II B, p. 1386-1389

- G.Scheltema in : Groningsche studenten almanak, 1924, p. 149-153

- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Gronin-
gen…. Groningen, 1914, p. 329-330

- Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Berlin, 1929-1935, II, p. 1276

- Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, p. 117-118

- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. Amsterdam, 1984, kol. 1596-1597

- Honderdenvijfenzeventig jaar AZG : geschiedenis en voorgeschiedenis van het Academisch ziekenhuis Groningen / B.P.Tammeling. Groningen, [1978], p. 189-190

- Groningsche studenten almanak, 1911, front. : portr.

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 141

- Medische Faculteits Vereeniging te Groningen : 1907-1932 / [door L.S.Wildervanck ….]. ca. 1932 . portr.