Bernard Victor Aloysius Röling (1906-1985)

Algemeen

Röling
Bernard Victor Aloysius
Man
26-12-1906
's-Hertogenbosch
16-03-1985
Groningen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Strafrecht en strafvordering. Vanaf 1951 ook Volkenrecht. Vanaf 1964 alleen Volkenrecht
1948-1977
25-03-1950
Strafbaarheid van de agressieve oorlog
21 juni 1977 o.d.t.: Het wapenprobleem

Promoties

07-07-1933
Rijksuniversiteit Utrecht
Utrecht
De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers
's-Gravenhage : Nijhoff, 1933
Rechtsgeleerdheid
cum laudeHet proefschrift werd door de Rijksuniversiteit van Groningen bekroond als antwoord op een door deze universiteit uitgeschreven prijsvraag.

Literatuur

- Jaarboek RuG 1950, p. 48
- Vrede, Tijdschr. voor vredesvraagstukken, mei 1985, jrg. 22 nr. 5: speciaal B.V.A. Roling nummer

Overige

Benoeming tot rechter in het oorlogstribunaal te Tokio in 1946