Theodorus Lubbers (1731-1804)

Algemeen

Lubbers
Theodorus
Man
09-08-1731
Beerta
06-07-1804
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Dicta classica; Dogmatiek; Heidelbergsche Catechismus; na 1796 ook: Kerkgeschiedenis
1776-1804
23-04-1777
Oratio inauguralis De theologo ad Cristi perfectissimi doctoris exemplar formato

Promoties

08-26-1776

Rector Magnificus

Oratiovde eo quod decet publicum religionis doctorem quod ad studium curamque decoris civilis
1779-1780
Oratop pro historia Ecclesiastica
1796

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 98