Albert Kluyver (1858-1938)

Algemeen

Kluyver
Albert
Man
04-12-1858
Koog aan de Zaan
14-02-1938
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde, Middelnederlands.Na invoering van het nieuwe Academische Statuut: Algemene taalwetenschap
Koninklijk Besluit
1911-1929
10-11-1911
Eenheid en verscheidenheid in de taal
01-03-1929
Emeritaat

Promoties

09-20-1884
Leiden
Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan
's-Gravenhage, 1884
Doct. Ned. lett.

Rector Magnificus

15-09-1924
Het Nederlandsch en de wereldtalen
1923-1924

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1911-1912, p. 39-40
- G.S.O(verdiep) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Grononingen 1938, p. 52-53
- 100 jaar Nederlandse philologie : M. de Vries en zijn school / door Gert Karsten. Leiden, 1949. - P. 192-198; p. 81 (Front) : portr.
- Nieuwsblad van het Noorden (Groningen) 51(1938), no. 38, p.2, 3e kol., portr.(pentek.)
- J.H. van Lessen in : Groningsche studenten almanak 1939, p. 151-153
- Groningsche studenten almanak 1924 front. : portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen 1978 no. 145

Overige

21-04-1892
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Eervol ontslag door Koninklijk Besluit 15 september 1929: emeritaat