Michael Rossal (1674-1744)

Algemeen

Rossal
Michael
Man
01-01-1674
09-10-1744
prof.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Griekse taal
1706-1717
08-06-1706
Hoogleraar
Griekse taal
1717-1744
Hoogleraar Filosofie
Logica
1724-

Rector Magnificus

1721-1722
1729-1730

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 60

Overige

1727
1727-1744: Bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Groningen