Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Arnoldus Rotgers (1685-1752)

Algemeen

Rotgers
Arnoldus
Man
01-01-1685
Groningen
07-12-1752
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht
1727-1752
07-12-1727
Oratio de socialitate a Grotio contra Carneadem bene citata ad demonstrandum jus naturale
Zijn inaugerele rede in Harderwijk behelsde hetzelfde onderwerp

Promoties

Leiden
Dissertatio qua demonstratur ius gentium non dari
dr. in de Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

De socialitate a Grotio contra Carneadem bene citata ad demonstrandum jus naturale
1737-1738
1744-1745

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 67

Over het leven en de werken van Arnoldus Rotgers / A. Oudeman in: Tijdschrift voor het Nederlandsch regt
(1869), pag. 356-372; (1870), pag. 276-286

Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren; grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden / door Hermannus Bouman

Overige

Rotgers was de dubieuze adviseur van de beruchte Rudolf de Mepsche
Zijn geboortejaar staat niet vast