Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Gerrit Robert (Rob) Rutgers (1940)

Algemeen

Rutgers
Gerrit Robert (Rob)
Man
1940
prof.dr.mr.

Overige links

Benoemingen

Hoogleraar
Privaatrecht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht
Koninklijk Besluit, nummer 21
1980-2005
26-10-1982
Over dagvaardigingen, deurwaarders en wat verder ter sprake komt
01-01-2005
Emeritaat

Promoties

12-07-1979
Vrije Universiteit
Amsterdam
De verplichte procesvertegenwoordiging, enige aspecten van de verplichte procesvertegenwoordiging in het burgelijk geding in Nederland
Rechtsgeleerdheid

Literatuur

- RUG Algemeen Verslag 1980 blz 40
- Universiteit en Hogeschool, jrg. 35, nr. 4 (art. "Doctor juris exit?")
- Amice : Rutgers-bundel : opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen / onder red. van R.J.C. Flach ... [et al.] Auteurs: René Jan Coenraad Flach; Gerrit Robert Rutgers, 2005

Overige

2004
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Overige functies. Rechter-plaatsvervanger van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam - Buitenlands lid van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht in België - Lid van de Adviescommissie voor Justitie van de Tweede Kamerfractie van het CDA - Voorzitter van de Begeleidingscommissie van het Ministerie van Justitie inzake Incassoprocedure en Nieuwe Kantongerechtsprocedure - Voorzitter van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen (Pepergasthuiskerk) - Lid van het Nederlandse Pugwash-comité.