Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-055
Ja
65,5 x 50,3 cm.
doek
linnen
rechtsonder: Meta Franco
In 1924 geschonken door R.J. Hamburger en S.C. Hamburger, kinderen van de voorgestelde.
Senaatskamer.

Hartog Jacob Hamburger (1859-1924)

Algemeen

Hamburger
Hartog Jacob
Man
09-03-1859
Alkmaar
04-01-1924
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Fysiologie, histologie
Koninklijk Besluit
1901-1924
28-09-1901
De physische scheikunde in hare beteekenis voor de geneeskundige wetenschappen

Promoties

06-04-1883
Utrecht
De quantitatieve bepaling van ureum in urine
Stoom Boek- en Steendrukkerij de Industrie, J. van Druten
Doct. scheik.
07-09-1888
Utrecht
Staafjesrood in monochromatisch licht
Breijer
Doct. geneesk.

Rector Magnificus

21-09-1914
De toenemende beteekenis der chemie voor ons geneeskundig denken en handelen
1913-1914

Eredoctoraten

Aberdeen, Verenigd Koninkrijk
University of Aberdeen
Utrecht
Veeartsenijkundige Hogeschool
Padua, Italië
Università di Padova

Literatuur

Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt (Utrecht), 28 (1900), p. 558-564

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1901-1902, p. 23-24

Veterinaire almanak (Utrecht), 1902, p. 121-124

Ernst Cohen in: Festband der biochemischen Zeitschrift : H.J. Hamburger gewidmet ... - Berlin, 1908, p. I–XXXIII [portret]

Idem, vert. in het Ned. en gepubliceerd in: Chemisch weekblad, 5 (1908), p. 399-424 [portret]

Onderzoekingen gedaan in het Physiologisch laboratorium der Rijksuniversiteit te Groningen. - 1 (1919/1922). - Groningen, 1922

Vergeten hoofdstukken uit Hamburger's leven : jubelband / bijeengebracht door de red. - [Amsterdam, ca. 1908]

Bekende landgenooten (Amsterdam), p. 48

G.C.Nijhoff in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1923-1924, p. 47-50

J.A.H in: Nature : a weekly illustrated journal of science (London), 113 (1924), p. 244

J. de Haan in: Ergebnisse der Physiologie (München), 23 (1924), II, p. 273-276

J. de Haan in: Groningsche studenten almanak, 1925, p. 145-149

J. de Haan in: Groningsche volksalmanak, 1925, p. 183-189 [portret]

M.C. Dekhuyzen in: Tijdschrift voor diergeneeskunde (Utrecht), 51 (1924), p. 49-52

C. Neuberg in: Biochemische Zeitschrift : Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie (Berlin), 145 (1924), p. 379-380

F.A.F.C. Went in: Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam), 33 (1924) dl. 1, p. 6-9

H. Zwaardemaker Cz in: Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 68 (1924) Ia, p. 106-109

(H.A.) Vermeulen in: Veterinaire studenten almanak (Utrecht), 1925, p. 8-12 [portret]

Universitas Groningana, 1914 – 1964 : gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen ... - Groningen, 1964, p. 102-105, p. 96 [portret]

E.Brouwer in: Voeding, 28 ( 1967), p. 483-489 [portret]

H.Beukers in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, II, p. 207-209

H.Beukers in: Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken : Groningse geleerden 1614-1989. - Hilversum, 1989, p. 153-165 [portret]

Van Gildestein naar Uithof / C.Offringa. - dl. 1. - Utrecht, 1971, p. 230 [portret]

Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940 / Hindle S.Hes. - Assen, 1980, p. 67-69

Groningsche studenten almanak, 1914 [portret]

Medische Faculteits Vereeniging te Groningen : 1907-1932 / [door L.S.Wildervanck ... et al.] - [S.l. , ca. 1932 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw … - Groningen, 1978 [no. 148]

Overige

30-06-1914
Rede ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan der universiteit te Groningen : “De oude en de moderne universiteit in wetenschap en maatschappij”
02-05-1896
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen