Arnold Frederik Holleman (1859-1953)

Algemeen

Holleman
Arnold Frederik
Man
28-08-1859
Oisterwijk
11-08-1953
Bloemendaal
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Scheikunde
Koninklijk Besluit
1893-1904
21-10-1893
Twee richtingen der scheikunde met elkander vergeleken

Promoties

03-26-1887
Leiden
Onderzoekingen over het zoogenaamde β-nitrocymol
Gorinchem, 1887
Doct. scheik.

Eredoctoraten

St. Andrews, Verenigd Koninkrijk
University of St. Andrews
Leeds, Verenigd Koninkrijk
University of Leeds

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1893-1894, p. 34

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam,1898, p.122-123 [portret]

J.Böeseken in: Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging (Amsterdam), 9 (1912), p. 232-235 en 15 (1918), p. 1296-1309

W.P.Jorissen in: Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging (Amsterdam), 9(1912), p. 235-241 en 15(1918), p. 1309-1313; p. 1314-1325 en 21(1924), p.449

Bekende landgenooten. - Jrg. 1 (1920). - Amsterdam, 1920, p. 53-54

Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging (Amsterdam), 1924, p. 412 [portret]

G.M.Kraay in: Amsterdamsche studenten-almanak, 95(1925), p. 53-54 [portret]

J.P.Wibaut in: Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1954-1955, p. 280-287 [portret]

J.P. Wibaut in: Recueil des travaux chimiques des Pays Bas (et de la Belgique) (Leiden), 74(1955), p. 1371-1375 [portret]

H.A.M.Snelders in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, II, p. 241

Arnold Frederik Holleman : organisch scheikundige : een leven vol chemie / [H.Cerfontain]. - [S.l.], 1993.

Scheikunde aan de Groningse universiteit 1696 – 1946 / Ulco Kooystra. - Groningen, 1996, p. 47-49 [portret]

De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. - Delft, 1993-2004. - 3 dl.
2: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie in de eerste helft van de twintigste eeuw / H.A.M. Snelders. - 1997, p. 122-126 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 149]

De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. - Amsterdam, 1964
[no. 194]

Overige

1904-1924 Hoogleraar UvA Amsterdam
11-05-1903
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen