Adam Menso Isinck (1668-1727)

Algemeen

Isinck
Adam Menso
Man
01-01-1668
Kleef
29-09-1727
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
WelsprekendheidGeschiedenis
1699-1727

Promoties

11-02-1705
Philosophiae doctor

Rector Magnificus

1703-1704
1707-1708
1711-1712
1714-1715
1718-1719
1724-1725

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 58

Overige

Zijn moeder was Juliana Barbara Alting, dochter van Menso Alting, militair kommandant te Emden