William MacDowell (1590-1667)

Algemeen

MacDowell
William
Man
01-01-1590
Makarston, Verenigd Koninkrijk
17-02-1667
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Logica (tot 1620); Fysica; Metafysica; Ethiek (vanaf 1620)
1614-1627

Promoties

05-26-1625

Rector Magnificus

1620-1621
1623-1624

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 12

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654) p. 29

http://www.oxforddnb.com/view/article/17475

Overige

Jaar van overlijden is vermoedelijk 1663