Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Frederik Adolf van der Marck (1719-1800)

Algemeen

Marck
Frederik Adolf, van der
Man
09-03-1719
Hatnegge
01-11-1800
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Staatsrecht, Natuurrecht, Volkenrecht, Protestants kerkrecht en Romeins recht i.v.m. vaderlands of Gronings recht
1758-1773
12-12-1758
Oratio inauguralis de finibus jurisprudentiæ optimisque ad eos obtinendos mediis
Hoogleraar
Staatsrecht, Natuurrecht, Volkenrecht, Protestants kerkrecht en Romeins recht i.v.m. vaderlands of Gronings recht
1795-1800
12-11-1795
Sermo Academicus de jure hominis naturae insito, singulis aequaliter tribuendo perenni rerumpublicarum stabilmento

Promoties

07-21-1745
Duisburg
Dissertatio juridica inauguralis de morte hominis naturali
Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

De libertate reipublicae Groningae omlandiae interna unice propiis patrae legibus innixa
1760-1761
De meritis M.T. Ciceronis, circa juris Naturae disciplinam conspicuis
1796-1797

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 81

Overige

Van der Marck moest overhaast vluchten voor de volkswoede, nadat hem zijn hoogleraarsambt op 2 februari 1773 was ontnomen wegens vermeende ketterij. In 1795 keerde hij triomfantelijk als hoogleraar terug