Johannes van Marck (1656-1731)

Algemeen

Marck
Johannes, van
Man
10-01-1656
Sneek
30-01-1731
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid; (na 1683 ook:) Kerkgeschiedenis
1682-1689
20-06-1682

Promoties

06-29-1675
Franeker
Godgeleerdheid en Wijsbegeerte

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.48


Johannis Wesselii, Oratio funebris in obitum magni theologi Johannis Marckii ... Dicta publicè ex rectoris magnifici et senatus academici decreto. A.D. XV. Februarii, Anni MDCCXXXI

Overige

Betrokkene publiceerde onder de naam Marckius en werd ook wel Johannes à Marck genoemd