Isaac Bennie Cohen (1867-1954)

Algemeen

Cohen
Isaac Bennie
Man
09-08-1867
Groningen
21-05-1954
Groningen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Agrarisch recht
Koninklijk Besluit
1910-1913
24-09-1910
Landbouw en sociale wetenschap
Hoogleraar
Agrarisch recht, burgerlijk recht, burgerlijke rechtsvordering, encyclopedie der rechtswetenschap, wijsbegeerte van het recht
Koninklijk Besluit
1913-1935
22-07-1935
Afscheid

Promoties

06-25-1891
Groningen
De invloed van het faillissement op de verplichtingen van hoofdelijke schuldenaren
Groningen, 1891
Doct. rechtswet.

Rector Magnificus

17-09-1923
De dienst der gerechtigheid
1922-1923

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1910-1911, p. 40-41

J.H.B(eekhuis) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1954, p. 64-65

Idem in : Gron univ blad 4 (1954) no.4, [p. 1]

Idem in : Der Clercke Cronike : algemeen Groningsch studentenweekblad….(Groningen)
27(1954) no.30, p. 295

J.Wiarda in : Groningsche studenten almanak 1955, p. 69-71

(J.C.) v(an) O(ven) in : Nederlands juristenblad (Zwolle) 29(1954) p. 455

J.C. van Oven in Gron Groningsche volksalmanak 1956, p. 1-5. portr.

Nieuwsblad van het Noorden (Groningen) 67(1945) no. 118, p. 5. portr.

Groningsche studenten almanak 1923, front : portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 155

Archief Wiarda. Rubriek 14, doos 1. Bibliografie (in typoscript)
Afd. B.C. Universiteitsbibliotheek Groningen

Archief I.B. Cohen. - 19XX. - Papier. ; 2 m
Niet geïnventariseerd.
Afd. B.C. Universiteitsbibliotheek Groningen

A. de Ranitz – Cohen in : Acht Groningse juristen en hun Genootschap : 225 jaren Pro
Excolendo Iure Patrio. Groningen, 1986, p. 147-174. portr.

Nieuwe Groninger encyclopedie. Groningen, 1999, I (a-g) p. 168

Overige

Eervol ontslag vanwege benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Groningen