Samuel Maresius (1599-1673)

Algemeen

Maresius
Samuel
Man
09-08-1599
Oisemont
15-05-1673
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid; (na 1656 ook:) Kerkgeschiedenis
1642-1673
20-01-1643
De usu et abusu rationis in rebus theologicis et fidei

Promoties

07-08-1625
Leiden
De Jusitificatione
Godgeleerdheid

Rector Magnificus

23-08-1644
Epigraphe Athenaei Groningae et Omlandiae
1644-1645
1651-1652
1660-1661
1672-1673

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.27-29

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p.134-163
(p.55- 65)

Overige

Met alle Godgeleerden van zijn tijd heeft Maresius heftige polemieken gevoerd, Voetius, Cocceius, Alting. Wellicht was hij een groter theoloog geweest als hij wat minder getwist had. Zijn Latijn, Grieks en Hebreeuws ondertussen waren van een bedenkelijk niveau