Coenraad Matthaeus (1603-1639)

Algemeen

Matthaeus
Coenraad
Man
26-05-1603
Herborn
12-09-1639
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Geneeskunde
1631-1639
Professor Extraordinarius
1630-1631
27-09-1630

Promoties

Groningen
Nobilium controversiarum de febrium natura et cura du¯odekádes duae
Ioannis Sassij
Geneeskunde

Rector Magnificus

1637-1638

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 23

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p.115 (p.48)