Adrianus van Veldhuizen (1871-1937)

Algemeen

Veldhuizen
Adrianus, van
Man
05-03-1871
Zeist
05-01-1937
Groningen
prof. dr.

Benoemingen

Kerkelijk Hoogleraar
Bijbelsche godgeleerdheid en zedekunde, de practische godgeleerdheid en de daarbij vereiste oefeningen en de geschiedenis der Christelijke zending
Algemene Synode van de Nederlandsch Hervormde Kerk
1910-1937
25-01-1910
Bijbelsche theologie des Nieuwen Verbonds

Promoties

10-31-1901
Universiteit Utrecht
Utrecht
De brief van Barnabas
Groningen : Wolters, 1901
Godgeleerdheid

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1909-1910, p. 67 en 1937, p. 63-65

Bekende landgenooten. - Jrg. 1 (1920). - Amsterdam, 1920, p. 139-140

Th.A. Hoen in: Nieuwe theologische studiƫn : praktisch maandschrift voor godgeleerdheid (Groningen), 18 (1935), p. 1-9, met portr.

Th.L.Haitjema in: Idem, 20 (1937), p. 98-108

A.V.Fey in: De wandelaar, 9 (1937), p. 72, met portr.

Groningsche studenten almanak, 1938, p. 119-122

F.W. Grosheide in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden), 1940/41, p. 57-59

Adrianus van Veldhuizen : nieuwtestamenticus, maar vooral practisch theoloog / Eduard Verhoef. - Heerenveen, 1997, p. 61-81, met bibliogr.

E. Verhoef in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-..., V, p. 523-525

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978, no. 156