Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-128
Ja
60 x 46,5
paneel
olieverf
rechstmidden: J L Kleintjes f. 1931
1931-1932
In 1948 namens de familie geschonken door B.G. Tammes.
Senaatskamer.
De signatuur verdwijnt deels onder de verf van de achtergrond, die waarschijnlijk later is overgeschilderd. Op de achterzijde heeft de kunstenaar nog een datering aangebracht, namelijk 1932. Vermoedelijk was het portret in 1931 al af, maar werkte Kleintjes er in 1932 nog aan.

Jantine Tammes (1871-1947)

Algemeen

Tammes
Jantine
Vrouw
23-06-1871
Groningen
20-09-1947
Groningen
prof.

Eredoctoraten

05-07-1911
Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Honoris causa in plant- en dierkunde

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1919-1920, p. 43-44

Jaarboekje van de (Groningsche) Natuurphilosophische Faculteitsvereeniging te Groningen ; 30 (1937), p. 55

Tine Tammes 1871 – 23 juni – 1941. - Overdruk uit: Genetica : Nederlands tijdschrift voor erfelijksheid- en afstammingsleer. - ’s Gravenhage. - XXII, 1941. - front. : portr., p. 6-8 : bbg.

J.Westerdijk in: Mededelingen / Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding. - Utrecht. - 8 (1937), p. 12-13 èn in: 14 (1948) p. 2-3

Nieuwsblad van het Noorden. - Groningen. - 60 (1947) no. 223, (27 sep) p. 1, kol. 3-4. portr.

(M.J.) S(irks) in : Clercke Cronike 21 (1947) no. 3, p. 17. portr.

M.J. Sirks in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1948, p. 62-63

M.J. Sirks in: Groningsche studenten almanak, 1948, p. 59

H.J.Toxopeus in: Vakblad voor biologen. - Hilversum. - 27 (1947), p. 177-178

Elisabeth Schiemann in : der Züchter 19 (1949) p. 181-184. portr.

Universitas Groningana, 1914 – 1964 : Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen ... - Groningen, 1964, p. 161

Om de kwaliteit van het nageslacht : eugenetica in Nederland, 1900-1950 / J.M.A. Noordman. Nijmegen, [1989] p. 63-64

I.E. de Wilde in: Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken : Groningse geleerden 1614-1989. Hilversum, 1989, p. 187-206. portr.

Inge E. de Wilde in: Biovisie 69 (1989) p. 19. portr.

Ida H. Stamhuis in: Gewina 15 (1992) p. 195-207. portr

Ida H. Stamhuis in: NVOX : tijdschrift voor natuurwetenschap op school. - Maarn. - 19 (1994) p. 100-101. portr.

Ida H. Stamhuis in: Journal of the history of biology. - Cambridge, MA. - 28 (1995) p. 495-531

Ida H. Stamhuis in: Kunst en wetenschap ; 5 (1996-1997) no. 4, p. 9-10. portr.

Nieuwe deelgenoten in de wetenschap : vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919 / I.E. de Wilde [Assen, 1998] § 6, p. 198-224. portr.

Marga Coesèl en Erik Zevenhuizen in: Gewina : tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. - Rotterdam. - 23 (2000), p. 273-274

Inge E. de Wilde in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J. Charité. -
V, p. 496-498

Liebes Fräulein Schiemann : brieven.... / geannot. ....door Inge de Wilde. Groningen, 2002 [leven en werk van Jantina Tammes p. 22-25]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978, no. 157

Overige

01-01-1897
Benoeming tot assistent van professor Moll, Botanisch Laboratorium, Universiteit Groningen
1912-04
Benoeming tot conservator-assistent, belast met de verantwoordelijke leiding van de praktische oefeningen