Lodewijk Coenraad Schroeder (1724-1801)

Algemeen

Schroeder
Lodewijk Coenraad
Man
08-10-1724
Marburg
25-10-1801
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht (Privatim:) Instituten, Pandecten, Historia juris. Vanaf 1795 ook: Historia receptionis juris Romani in fora patria. (Van 1773-1795, inpl. van Van der Marck:) Staatsrecht, Natuurrecht, Volkenrecht.
1761-1801
17-09-1761
Oratio inauguralis de Ictis Romanis suum in legibus interpretandis officium non transgressis

Promoties

Marburg
Dissertatio de principe imperii, citra Testamentum de tutela filii sui deponente
Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

De praetoribus optimis in legibus interpretandis iuris civilis custodibus
1764-1765
De spuria illa belli pacisque inter gentes norma quae volgo tuitina Europae vocatur
1776-1777
1788-1789
08-10-1801
De diversis rerumpublicarum aetatibus
1800-1801

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 83

Overige

1753-1761 Hoogleraar te Herborn