Nikolaas Willem Schroeder (1721-1798)

Algemeen

Schroeder
Nikolaas Willem
Man
22-08-1721
Marburg
30-05-1798
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Grieks, Oosterse talen, vanaf 1752 ook: Hebreeuwse oudheden
1748-1798
14-06-1748

Promoties

Marburg
Disputatio de libertate Dei
Philosophiae doctor
Marburg
Dissertatio de Christo regnum Deo et patri tradituro ad 1 Cor. XV, 24-28
Theologiae doctor

Rector Magnificus

De babelica sermonis confusione
1752-1753
De praecipuis causis fundatae et stabilitae inter Arabes religionis Mohammedicae
1757-1758
De causis criticae quae in sacro veteris Testamentis codice exercetur contemtae et neglectae nunc autem in pretio habitaer diligenterque excultae
1787-1788

Literatuur

Swinderen, Th. van (red.), Almanak der Akademie van Groningen, 1817, p. 5-51

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 73

Overige

Schroeder had als bijnaam "de Arabier".