Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Hendrik Schulte Nordholt (1909-1998)

Algemeen

Schulte Nordholt
Hendrik
Man
08-03-1909
Zwolle
09-11-1998
Amsterdam
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Kunst- en cultuurgeschiedenis
1953-1965
22-05-1953
De evocatie van het geschonden verleden
Buitengewoon hoogleraar
Kunst- en cultuurgeschiedenis
1965-1979

Promoties

11-02-1948
Universtiteit van Amsterdam
Amsterdam
Het beeld der Renaissance : een historiografische studie
Amsterdam : Querido, 1948
Letteren
Cum laude

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1952/53, p. 44

Brieven uit Italiƫ : aan mijn vroegere studenten over leven en werk / H. Schulte Nordholt. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, Instituut voor kunst- en architectuurgeschiedenis, 1998

http://www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00002918.pdf

Overige

29-04-1966
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
01-10-1965
Directeur van het Nederlands Historisch Instituut te Rome