Joachim Johannes Schwartz (1726-1761)

Algemeen

Schwartz
Joachim Johannes
Man
06-08-1726
Leiden
19-10-1761
prof.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht (hoofdzakelijk): Pandecten, Instituten, Historia juris
1752-1761
Oratio de finibus critices in libris veteris prudentiae regendis

Rector Magnificus

Pro Batavis iuris Romanorum civilis interpretibus
1756-1757

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 78