Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-031
Ja
69 x 55,8 cm.
doek
olieverf
links en rechts naast de schouders: Antonius Driessen Aetat anno XXVI
In 1818 geschonken door de kinderen van Mr. A. Driessen, zoon van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Het portret is tussen 1710-1711 geschilderd en gezien de toenmalige woonplaatsen van Driessen waarschijnlijk in Maastricht of Utrecht. In 1862 is het portret overgebracht van de bibliotheek naar de Senaatskamer. Door verdonkering zijn de opschriften nauwelijks zichtbaar. In 1710-1711 was Driessen nog geen hoogleraar, maar predikant. Dit verklaart de toga en bef.

Antonius Driessen (1684-1748)

Algemeen

Driessen
Antonius
Man
14-04-1684
Sittard
11-11-1748
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid
1717-1748
19-09-1717
De Philadelphia

Rector Magnificus

1719-1720
1725-1726
1732-1733

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 61

Overige

Driessen werd berucht om zijn vele heftige polemieken waarin hij de rechtzinningheid van collega's zoals Wittichius en Venema aanvocht