Antonius Driessen (1684-1748)

Algemeen

Driessen
Antonius
Man
14-04-1684
Sittard
11-11-1748
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid
1717-1748
19-09-1717
De Philadelphia

Rector Magnificus

1719-1720
1725-1726
1732-1733

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 61

Overige

Driessen werd berucht om zijn vele heftige polemieken waarin hij de rechtzinningheid van collega's zoals Wittichius en Venema aanvocht