Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-064
Ja
68 x 54,6 cm.
doek
olieverf
linksboven: AET. 56 Aº 1934
rechtsboven: Georg Rueter
1934
In 1945 geschonken door M.A. Jaeger-de Bruyn.
Senaatskamer.
Jaeger kreeg dit portret door vrienden en leerlingen aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. In de linkerbovenhoek is Jaeger's familiewapen afgebeeld.

Frans Maurits Jaeger (1877-1945)

Algemeen

Jaeger
Frans Maurits
Man
11-05-1877
Den Haag
02-03-1945
Haren
prof.dr.

Benoemingen

Lector
25-03-1908
Natuurkundige onderzoekingsmethoden in het chemisch laboratorium
Propedeutische chemie
Koninklijk Besluit
1908-1909
Hoogleraar
Anorganische- en fysische chemie, propedeutisch onderwijs in de chemie
Koninklijk Besluit
1909-1943
20-03-1909
Atomistische en energetische voorstellingen in den ontwikkelingsgang der algemeene chemie
25 maart 1916: Koninklijk Besluit: overdracht van het propedeutisch onderwijs aan de hoogleraar H.J. BackerTreedt af wegens gezondheidsredenen
01-07-1943
Afscheid

Promoties

10-09-1903
Leiden
Kristallographische en moleculaire symmetrie van plaatsingsisomere benzolderivaten
Amsterdam, 1903
Doct. scheik.

Rector Magnificus

18-09-1922
Vulkanische actie en rotsvorming als chemische problemen
1921-1922

Eredoctoraten

Brussel, België
Universiteit Brussel
Doctoris honoris causa

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1908-1909, p. 41-42
- Biographisches-literarisches Handwoerterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaft...Zeiten / gesammelt von J.C. Poggendorff Leipzig, Berlin Bd. 6.2 (1937) p. 1215-1216
- Herdenkingsartikelen 25 jaar professoraat in : Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandse Chemische Vereeniging (Amsterdam) 31(1934)
- W.P. Jorissen p. 182-186. portr.
- I.Lifschitz p. 187-191
- A.Sĭmek p. 192-201
- P.Terpstra p. 201-203
- D.W.Dijkstra p. 203-205
- J.Beintema p. 205-212. bibliogr.
- H.J.Backer in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1945, p. 50-53
- J.M.Bijvoet in : Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) 1944/45, p. 145-147. portr.
- E.D.K. in : Groningsche studenten almanak 1946, p. 108-109
- Laatste levensjaren in : Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandse Chemische Vereeniging (Amsterdam) 43(1947)
- W.P.Jorissen p. 67-68. portr
- A.J.Zuithoff p. 68-69
- W.Froentjes p. 69-71. bibliogr.
- H.A.M Snelders in : Biogrofisch woorenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa II, p. 256-257
- H.S. van Klooster in : Dictionary of scientific biography. New York 1970-1990 VII, p.59
- Professor Jaegers geschiedkundige activiteiten. Een chemicus als historicus / C.Hogardi. Groningen, [Doct. scriptie geschiedenis]. ca. 1983. < verkorte weergave in : Tijschrift voor geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techiek (Amsterdam) 7 (1984) p. 183-195.>
- Scheikunde aan de Groningse universiteit, 1696-1946 / Ulco Kooystra. Groningen 1996 p. 55-60. portr.
- De geschiedenis van de scheikunde in Nederland; 2 : De ontwikkeling van chemie en chemische technologie in de eerste helft van de twintigste eeuw / H.A.M.Snelders. Delft,1997. p. 102-103
- Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. Amsterdam 2005 : passim (reg.)
- Gronische studenten almanak 1922, front. : portr.
- Groninger acadamieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw... . Groningen, 1978 no. 164

Overige

15-10-1910
Research Fellow op de geofysische afdeling van het Carnegie Institution te Washington [heeft verlof ontvangen om een half jaar aldaar werkzaam te zijn]
23-11-1912
Rede bij de opening van het nieuwe laboratorium: “Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het chemisch onderwijs aan de Groningsche Universiteit”
13-05-1915
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Resigned