Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

Nee

Dionysius Godefridus van der Keessel (1738-1816)

Algemeen

Keessel
Dionysius Godefridus, van der
Man
22-09-1738
Deventer
07-10-1816
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Vergelijkende studie van het Romeinsch recht en oud-vaderlands recht
1762-1770
01-10-1762
Oratio qua disquiret an capita illa iuris Romani quae in us hodie non esse dicantur in Academiis doceri expediat

Promoties

Leiden
Dissertatio juridica inauguralis, de usucapione partus et foetus rei furtivae
Dr. iur.

Rector Magnificus

De legum servitute vera libertate
1768-1769

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 84

Overige

1770-1808 Hoogleraar Leiden