Hugo Willem Constantijn Bordewijk (1879-1939)

Algemeen

Bordewijk
Hugo Willem Constantijn
Man
15-12-1879
Den Haag
04-01-1939
Groningen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Staathuishoudkunde, statistiek
Koninklijk Besluit
1918-1939
22-06-1918
Economie en behoefte

Promoties

12-22-1905
Leiden
Rechtspersoonlijkheid der Nederlandsche koloniën
IJdo
Doct. staatswetensch.
05-15-1906
Leiden
Doct. rechtswet.
Gepromoveerd op stellingen

Rector Magnificus

17-09-1934
Grensvragen van economie en ethiek
1933-1934

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1917-1918, p. 44-45

Bekende landgenooten (Amsterdam) p. 20-21

J.H.Bast in : Nieuwsblad van het Noorden (Groningen) 52(1939) no. 3, 1e bl. p. 2, kol 2-4. portr.

Idem in : Groningsche volksalmanak 1940, p. 95-102. portr.

I.B.C(ohen) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1939, p. 54-57, bbg <beknopt>

De economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart.... (Amsterdam)
88(1939) p. 1-2

W.R.Emmen Riedel in : Weekblad der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen ('s Hertogenbosch), 1939

(J.C.) v(an) O(ven) in : Nederlands juristenblad (Zwolle) 14(1939), p. 14

M.P.V(rij) in : Groningsche studenten almanak 1940, p. 155-158

De ontwikkeling in het economisch denken / H.H.Behrens. Utrecht, 1969, p. 440-443

Winkler Prins encyclopedie 6e dr., dl 4, p. 564. portr.

A.C.A .M Bots in : Biografisch woordenboek van Nederland II / onder eindred. van
J.Charité, p. 48-49

Groningsche studenten almanak 1934, front. : portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 168