Combertus Willem van der Pot (1880-1960)

Algemeen

Pot
Combertus Willem, van der
Man
25-01-1880
Zevenbergen
26-06-1960
Den Haag
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Staatsrecht, administratief recht, staatkundige geschiedenis, volken-recht
Koninklijk Besluit
1921-1950
19-11-1921
De verdeeling der staatstaak
1950-09
Emeritaat

Promoties

07-02-1903
Utrecht
Doct. rechtswet.
Gepromoveerd op stellingen
07-04-1916
Utrecht
Wet en algemeene maatregel van bestuur in het Nederlandsche staatsrecht
Leiden, 1916
Doct. staatswet.

Rector Magnificus

16-09-1946
Het probleem van den staatsnood vroeger en thans
1945-1946

Eredoctoraten

Leuven, België
Universiteit Leuven
Doctor rechtswetenschap honoris causa

Literatuur

- Publiekrechtelijke opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Dr. C.W. van der Pot bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolle, 1950. front. : portr., p. 371-377 : bbg.

- J.H.Beekhuis in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1960, p. 37-38

- Idem in : Groninger universiteitsblad, 11 (1960), no. 1, p. 4-6

- A.M.Donner in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1960/61, p. 357-368. portr.

- idem / item in : Tussen het echte en het gemaakte : uit de geschriften van prof. mr A.M.Donner. Zwolle, 1986. p. 309-320

- P.W.A.Immink in : Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 28 (1960), p. 391-392

- J.C. van Oven in : Nederlands juristenblad (Zwolle), 35 (1960), p. 545-548

- J.P.Duyverman in : Bestuurswetenschappen : tweemaandelijks tijdschrift onder auspiciën van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten... (’s Gravenhage), 15 (1961), p. 205-223

- J.V.Rijpperda Wierdsma in : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden),
1965/66, p. 118-123

- W.M.Peletier in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité. I, p. 473-474

- Kopstukken van administratief recht. ’s Gravenhage, 1986, p. 41-45. portr.

- H. van den Brink in : Zestig juristen p. 303-307. portr., bbg.

- Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel.
Amsterdam, 2005 : passim (reg.)

- Groningsche studenten almanak, 1946 front : portr.

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 169

Overige

30-04-1937
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
anno promoties Utrecht? cum laude?