Franciscus Meyvart (1585-1640)

Algemeen

Meyvart
Franciscus
Man
04-06-1585
Gent (Belgie)
02-04-1640
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Logica
1620
01-01-1620
Buitengewoon hoogleraar
Fysica en Logica
1622-1640

Promoties

Douay

Rector Magnificus

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.15

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 35