Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-074
Ja
75,6 x 60,2 cm.
doek
olieverf
rechtsonder: Hein Smit
In 1958 aangeboden namens de familie conform de laatste wens van de voorgestelde.
Senaatskamer.

Johannes Lindeboom (1882-1958)

Algemeen

Lindeboom
Johannes
Man
26-08-1882
Deventer
13-01-1958
Weesp
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
De Geschiedenis des Christendoms en der leerstellingen van de Christelijke godsdienst, benevens de zedekunde
Koninklijk Besluit
1914-1952
27-03-1914
De beteekenis van methodische geschiedvorsching voor de beoefening der dogmengeschiedenis en der zedekunde
18 juli 1918: onderdeel ‘ethiek’ van de leeropdracht wordt overgedragen aan A.J. de SopperHet geven van colleges wordt nog voortgezet tot aan de komst van zijn opvolger
01-01-1952
Emeritaat
28 mei 1952

Promoties

06-11-1909
Leiden
Erasmus : onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan
Leiden, 1909
Doct. theol.

Rector Magnificus

17-09-1928
Historisch christen-socialisme
1927-1928

Literatuur

- J.N.Bakhuizen van den Brink in : Jaarboek der Koninklijke Nedertlandsche Akademie van wetenschappen (Amsterdam) 1957/58, p. 247-256. portr.
- C.W.Roldanus in : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden) 1957/58, p. 59-69
- A.J.Visser in : Nederlandsch theologisch tijdschrift (Wageningen) 12 (1957/58) p. 318-320
- M.A.Beek in : Weekblad van de Nederlandse Protestantenbond (Utrecht) 17 (1958) afl. 25 jan.
- G.C. van Niftrik in : Kerk en theologie (Wageningen) 9 (1958) p. 108-111
- G.A. de Ridder in : Vrijheid en democratie : weekblad van de volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Amersfoort), 18 jan. 1958, no. 476, p. 4
- H. de Vos in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen. 1958, p. 48-50
- idem in : Groninger universiteitsblad 8 (1958) nr. 3, [p. 1]. portr.
- M. van Rhijn in : Nederlandsch archief voor kerkgeschenis (Den Haag). N.S. 42(1958) p. 187-193. portr.
- Universitas Groningana, 1914-1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen....Groningen, 1964, p. 68-70. ill.
- W.F.Dankbaar in : Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-.... I, p. 120-123
- idem in : Woord en dienst 7(1958) p. 44. portr.
- idem in : Groningsche studenten almanak 1959, p. 215
- S.B.J.Zilverberg in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J. Charite. II, p. 354-355
- W.Nijenhuis in : Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken : Groningse geleerden 1614-1989. Hilversum, 1989. p. 242-257. portr.
- Bibliografie Prof. Dr. J.Lindeboom / samengest. door Dr. C.W.Roldanus in : Ned arch kerkgesch NS 43 (1960) p. 183-189; aanvulling op deze bbg / samengest door J.Kamerling in : Ned arch kerkgesch NS 46 (1964/65) p. 232-234
- Academische illusies : de Groningse universitei in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)
- Groningsche studenten almanak 1928, front. : portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw, no. 171
http://www.rug.nl/bibliotheek/locaties/ub/afdelingenDiensten/publieksDiensten/bijzondereCollecties/Lindeboom/index

http://www.rug.nl/bibliotheek/locaties/ub/afdelingendiensten/publieksdiensten/bijzonderecollecties/lindeboom/inventarisArchiefLindeboom

Overige

02-05-1938
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen