Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Albertus Johannes (Bert) van 't Klooster (1924-1994)

Algemeen

Klooster
Albertus Johannes (Bert), van 't
Man
08-11-1924
Amsterdam
03-05-1994
prof.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Administratieve organisatie
Koninklijk Besluit no. 13
1968-1984
06-05-1969
Administratieve organisatie, organiseren en bestuurlijke informatieverzorging
10 april 1984 o.d.t.: Ontwikkelingen in de informatiebehoeften en de gegevensverwerking

Literatuur

- Jaarboek RUG 1969 blz 61
- Afscheid Prof. Van 't Klooster. In: BEF (Bulletin Economische Faculteit), 16e jrg. (1985), nr. 5 (april), p. 12-13