Hilmar Johannes Backer (1882-1959)

Backers wetenschappelijk werk bewoog zich vooral op het gebied van de fysisch-chemische aspecten van de organische scheikunde. In 1950 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en kreeg eredoctoraten aan de universiteiten van Rijssel en Gent (1953). Backer heeft een gehele generatie studenten gevormd. Vooral in de oorlogsjaren heeft hij zich bijzonder ingespannen voor de behartiging van hun belangen. Niet minder dan 72 dissertaties werden onder zijn leiding bewerkt. Naast zijn eigenlijke wetenschappelijke werk, dat zich kenmerkte door zorgvuldige en volledige experimentele bewerking, bewoog zijn belangstelling zich op het gebied van de chemische apparatuur.

Algemeen

Backer
Hilmar Johannes
Man
13-01-1882
Dordrecht
29-04-1959
Glimmen
prof.dr.

Overige links

Benoemingen

Hoogleraar
Organische chemie, propedeutisch onderwijs in de chemie
Koninklijk Besluit
1916-1952
20-05-1916
Macht en idealen der organische chemie
29-08-1952
Emeritaat
29 augustus 1952

Promoties

07-06-1911
Leiden
De nitraminen en hunne electrochemische reductie tot hydrazynen
Leiden, 1911
Doct. scheik.

Rector Magnificus

21-09-1931
Simplex sigillum veri
1930-1931

Eredoctoraten

Univ. Gent
Gent, België
Lille, Frankrijk

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1915/16 p. 41-42

A.C.W. van Woerden in : Eigen haard 1916 p. 277-279

J.M. van der Zanden in : Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging (Amsterdam)
33(1936) p. 431-435, bbg., portr.

J.H. de Boer en W.G.Burgers in : item p. 435-438

J.H. in : Clercke cronike 17 (1941) no. 30, p. 301. kar.

Numéro spécial en l'honneur de H.J.Backer. Rec trav chim 71(1952) no. 8. Hierin : Ten
geleide door J.H. de Boer e.a. + portr.

H.S. van Klooster in : Journal of chemical education (Easton, PA), 31 (1954) p. 156-157

J.H. de Boer in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1958/59, p. 297-301. portr.

J.S(trating) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1959, p. 33-35

Idem in : Groninger universiteitsblad, 9 (1959) no. 4, p. 54-56

H.B.J.Schurink in : Chemisch weekblad : orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging (Amsterdam), 55(1959), p. 261-262

J.Strating in : Groninger universiteitsblad, 13 (1963) no.4, p. 75-77

Scheikunde aan de Groningse universiteit 1696 – 1946 / Ulco Kooystra. Groningen, 1996
p. 60-63, portr.

H.A.M.Snelders in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité
II, p. 19

Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen….Groningen, 1964, p. 157-158

Groningsche studenten almanak 1960, p. 54-55

W.G,Perdok in : Groninger universiteitsblad 16(1966) no. 1, p. 1-9

John Hermse in : UK : universiteitskrant Groningen 29(1999) no. 17, p.8

Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel, Amsterdam, 2005 : passim (reg.)

Groningsche studenten almanak 1931, front : portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 172

Knappe koppen : vier eeuwen Nederlands professorenportret / R.E.O.Ekkart...... Utrecht, 1991, no. 50

Bescheiden maar onverzettelijk : een biografie van professor Hilmar Johannes Backer / Ulco Kooystra. - Groningen : Barkhuis, 231 p. - ISBN 9789077922552

Overige

05-06-1950
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen