Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Frederik Reinier Jacob Knetsch (1924-2006)

Algemeen

Knetsch
Frederik Reinier Jacob
Man
24-06-1924
Leiden
04-09-2006
Eelde
prof. dr.

Benoemingen

Lector
Nederlandse kerkgeschiedenis, de encyclopedie der godgeleerdheid en de inleiding tot de theologie
1969-1970
Hoogleraar
Nederlandse kerkgeschiedenis, de encyclopedie der godgeleerdheid en de inleiding tot de theologie
Koninklijk Besluit no. 7
1970-1989
10-11-1970
Bayle's oordeel over Comenius
30-06-1989
Emeritaat
20 juni 1989 o.d.t.: Het beeld van de arme in de diakonale zorg

Promoties

11-15-1967
Leiden
Leiden
Pierre Jurieu, theoloog en politicus der Refuge
theol.
cum laude

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1971 blz 47
RUG Algemeen Verslag 1989 blz 35

www.rug.nl/bibliotheek/locaties/ub/gebouw/derdeVerdieping/zaalBijzondereCollecties/bijzondereCollecties/KnetschCollectiebeschrijving