Albert Egges van Giffen (1884-1973)

Algemeen

Giffen
Albert Egges, van
Man
14-03-1884
Noordhorn
31-05-1973
Zwolle
prof.dr.

Overige links

Benoemingen

Lector
Archaeologische verkenmerken
Prehistorie en Germaanse archeologie
Koninklijk Besluit
1930-1939
Buitengewoon hoogleraar
Koninklijk Besluit
1939-1943
1941-1943: tevens buitengewoon hoogleraar UvA Amsterdam
Hoogleraar
Koninklijk Besluit
1943-1954
1946-1954: tevens buitengewoon hoogleraar UvA Amsterdam
01-01-1954
Emeritaat
22 juni 1954

Promoties

06-20-1913
Groningen
Die Fauna der Wurten ; Tl. I
Brill
Plant- en Dierkunde

Eredoctoraten

25-06-1938
Keulen, Duitsland
Universität Köln
Doctoris honoris causa

Literatuur

J.W.Boersma in: Groningsche volksalmamak 1974/75, p. 6-13

J.A.Brongers in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, III, p. 196-199

J.D. van der Waals in: Nieuwe Drentse volksalmanak : historisch jaarboek voor Drenthe (Assen), 1974, p. 9-19

H.T.Waterbolk in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden), 1975/76, p. 122-151

De oorsprong van het eigene : Nederlands vroegste verleden, archeologie en national-socialisme / Martijn Eickhoff. - Amsterdam, 2003, § 2 en passim (zie register)

Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. - Amsterdam, 2005, passim (zie register)

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 172]

VOORNAAMSTE LITERATUUR OVER Dr. A.E. van Giffen zie:
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden), 1975/76, p. 152-153

OVERZICHT PUBLICATIES VAN Dr. A.E. van Giffen zie:
M.Bierma in: Palaeohistoria : acta et communicationes Instituti Bio-archaeologici Universitatis Groninganae (Haarlem), 15 (1973), p. 15-34

Overige

06-05-1932
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
18-05-1917
Benoemd tot conservator van het Zoölogisch Laboratorium van de RUG
1920
Oprichting (onder Van Giffens leiding) van het Biologisch-Archaeologisch Instituut
1922
Aanstelling tot directeur van het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Openingsrede: "Het Biologisch-Archaeologisch Instituut en zijn taak".