Abraham Munting (1626-1683)

Algemeen

Munting
Abraham
Man
19-06-1626
Groningen
31-01-1683
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Plantkunde
1658-1660
Vanaf 1654 was hij adjunct van zijn vader Henricus Munting
Hoogleraar
Plantkunde

Promoties

Angers
Geneeskunde

Rector Magnificus

1675-1676

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 39

Joh. Mensingæ oratio funebris in obitum viri clarissimi & experientissimi Abrah. Muntingii Henr. filii ... botanices professoris ordinarii ..

Overige

Abraham Munting was de opvolger van zijn vader Henricus Munting, de stichter van de Hortus.